Polyfunkční dům Měřičkova 18

Stavební konstrukce

Základové konstrukce

 • plošné na stávajících železobetonových patkách doplněných o nové základové pasy pod novými nosnými a obvodovými stěnami a pilíři.

Svislé konstrukce

 • konstrukční systém – kombinace původní skeletové montované konstrukce systému MSOB se skrytými průvlaky doplněné o nové nosné a obvodové stěny mezi sloupy skeletu.
 • zděné nosné a obvodové konstrukce – cihelné děrované bloky s příslušnými tepelnými a akustickými vlastnostmi vyzdívané na maltu
 • nenosné příčky – pěnosilikátové příčkovky vyzdívané na lepidlo

Vodorovné konstrukce

 • stropy – původní železobetonové montované z panelů, místně doplněné nově o monolitické železobetonové křížem vyztužené desky
 • střecha – plochá jednoplášťová nevětraná se střešní krytinou z fólie mPVC
 • podhledy – sádrokartonové hladké a rastrové kazetové

Podlahy

 • obchodní prostory - beton
 • hygienické zázemí – keramická dlažba

Izolace tepelné

 • fasáda – kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelným izolantem z minerálních desek
 • venkovní podhledy – kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelným izolantem z minerálních desek
 • podlahy – kročejová izolace ve skladbě podlah z minerálních desek

Konstrukce klempířské

 • fasády – z ocelového plechu ve výrobě lakovaného, event. z titanzinku
 • střecha – z ocelových systémových poplastovaných plechů

Výplně otvorů

 • okna – plastová s tepelně-izolačním zasklením (Uw=1,1)
 • výkladce – z hliníkových profilů s tepelně-izolačním zasklením (Uw=1,4), místně protipožární
 • vstupní dveře – z hliníkových profilů s tepelně-izolačním zasklením (Uw=1,4)
 • vnitřní dveře – křídla hladká plná, lamino, šedá, kování z lehkých kovů, obložkové zárubně
 • protipožární dveře – dekor dřeva, záruběň ocelová

Úpravy povrchů

 • vnitřní omítka – sádrová hlazená lehká
 • venkovní omítka – tenkovrstvá strukturální se zrnem 2mm jako součást kontaktního zateplení

Malby a nátěry

 • vnitřní malby – disperzní s barevným tónováním
 • vnitřní nátěry – disperzní
 • vnější nátěry fasád a pohledových betonů – silikónové

 

Technické vybavení

Ústřední vytápění

 • otopná soustava – teplovodní s centrálním zdrojem
 • zdroj tepla – tři kondenzační kotle na zemní plyn osazené v kotelně, v suterénu objektu s odvodem spalin systémovým kouřovodem nad střechu
 • příprava TV – centrální ve dvou nepřímo ohřívaných zásobnících TV
 • měření – v každé provozovně bude napojen topný systém na centrální rozvod přes měřič tepla
 • rozvody topení – měděné trubky a tvarovky
 • otopná tělesa – standardně panelová (desková), u prosklených stěn podlahové nebo lavicové konvertory, v koupelnách otopné žebříky. Vše v bílé barvě.

Elektroinstalace, slaboproudá instalace

 • rozvody NN – měděné kabely
 • rozvody slaboproudu – sdružené, telefon, data
 • vypínače i zásuvky –   standard  ABB (např. typ Swing, barva bílá)

Vzduchotechnika

 • hygienické zázemí – ventilátory s nuceným odtahem až nad střechu objektu
 • rozvody – plechové potrubí a tvarovky

Zdravotechnika

 • rozvody – plastové trubky a tvarovky
 • sanitární keramika – umyvadlo, závěsný klozet, bílé provedení – Concept 100
 • výtokové armatury – pákové, standard, chrom – Concept 100